Elämä heitti takaisin johtamisen pariin. Tällä kertaa en johda toimintaa, projektia enkä palvelutuotantoa vaan koetan opettaa johtamista. Juutuin heti sanaan johtaminen. Englannin kielen ”leader” ei ole yhtä monipolvisen sanueen tuotos vaan pohjautuu Wikipedian mukaan muinaisgermaaniseen kantasanaan ”laidijan”, joka tarkoittaa toisen saattamista matkaan eli johdatella matkaan. ”Director”- sanan taustalla on latinan verbi suoristaa, dirigere.

Suomen kielessä sana varmaan jotenkin juontuu hyvin konkreettisesta verbistä johtaa. Tiet johtavat perille, verisuonet johtavat happea kudoksiin ja mietteet johtavat johtamiseen. Nykysuomen sanakirjan johdoksia tälle sanavartalolle on kolme aukeamaa. Voisiko kuvata johtamista itse sanan eri johdosten ja yhdyssanojen kautta?

Johtoaatteita tarvitaan johtajuuden selkänojaksi. Visio ja strategia johdattavat niin johtajaa kuin koko joukkoa eteenpäin. Se on aktiivista viestintää, pelkällä johdatuksella ei eteenpäin mennä. Johtamisen on oltava johdonmukaista eikä se saa olla johdattelevaa, silloin kyllä johdannaisena seuraa helposti johtumattomuutta.

Johtamisen johdoksina pitää syntyä yhteisesti koettua hyötyä. Johtajan kyvyt tulevat esiin johteisina, muiden tekemisten kautta. Johtajan tekeminen johtuu yhteisössä. Siinä voi olla johtolämpöä tai johtokitkaa. Johto-opin on syytä olla kannustava, jotta yhdessä löydetään sopivimmat johtolangat yhteisiin johtotähtiin. Johtamisen johdoksia ovat motivointi, luottamuksen ja yhteisön turvallisuuden ylläpitäminen.

Johtaminen yhdeltä kantilta asioiden setvimistä ja suunnittelua. Asiat johtuvat usein suhteessa toisiinsa. Nämä johdot voivat olla taipuisia, pitkiä, paksuja, suoria, solmussa ja joskus kokonaan sotkussa. Johtoliitokset näkyvät verkostojen ja sidosryhmien kanssa toimiessa. Johtaja tutkii, kuuntelee, havainnoi ja johtaa niiden pohjalta erilaisia johtopäätelmiä. Sitten vaan johdetaan niin, että tie on nousujohteinen.

Suomenkielinen ”johtaja”-sana on mainio termi, kun sen avaamalla sanavartalon erilaisiin johdoksiin, saa samalla kuvattua johtamisen johtoajatuksia. Toisaalta se samalla kuvaa sitä, miten johtamisen eri muodot on sulautettu samaan sanaan.

Googlen kääntäjällä tulee sanalle johtaa 11 eri sanavartaloa, joista kaikista sitten takaisin päästään sanaan johtaa. Management on eri asia kuin leaderhip englanniksi. Suomeksi olisi sana johdanta, joka voisi olla leadership-termille hyvä vastineen johdantaja ja kaikenlainen käytännöllisen toiminnan manageeraaminen olisi johtamista. Vai olisiko tarpeen vielä kolmannelle sanalle tähän tarkoitukseen? Löytyypä sanakirjasta verbi johtelu, josta saisi johtajuuteen termin johtelija. Millainen olisi johtelijan ja johdantajan työnjako?

Suomen kielen mainio ominaisuus on johdokset ja johtimet, joilla saamme johdettua uusia sanoja vanhoista tutuista. Sanojen johtaminen voi olla ehkä hupailua vaan kyllä ajassa tapahtuu sekä luonnollista kehitystä että tietoista uusien sanojen kehittelyä. Johtamisen pohdinnoissa en siis päässyt nyt johdinta pidemmälle tällä kertaa.