Olen työskennellyt nyt päihdesairauksien hoidossa reilun vuoden. Sukellus sosiaalilääketieteen syvään päätyyn on ollut erittäin mukavaa ja opettavaista. Potilaani ja työtoverini ovat koulineet minua päihdelääketieteen, sosiaalihuollon, työvoimatoimien ja byrokratian poluilla. Toki riippuvuutta ja sen hoitoa tutkineena ja aiemminkin näitä sairauksia hoitaneena ala ei ole minulle vieras. Työ on vaativaa ja emotionaalisesti kuormittavaa, kuten usein terveydenhoidossa työ on. Päihdetyössä on paljon arkisia ilonaiheita, jotka hautautuvat huumemaailman kielteisyyden alle.

Hoidon jatkuvuus toteutuu päihdelääkärinä, kun hoitojaksot pitkiä ja hoidon alkuvaiheessa käyntejä on paljon. Samalla näkee miten, hoito rakentuu. Hoidon jatkuvuus tarjoaa monenlaisia ilonaiheita, jos osaa katsoa. Perhesuhteissa alkaa rakentua luottamusta, henkilö pääsee tapaamaan lapsiaan vapaammin ja ystäväpiiri alkaa muuttua. Hoitokohtaamisissa tulee esiin monia pieniä toipumisen merkkejä. Turvallinen arki on kaikelle, pelko vie kaiken energian. Hoidon myöstä kadulta pääsee asuntolaan, sieltä päihteettömään asumisen kautta omaan asuntoon ja työhön valmennukseen. Sen hyödyn näkee hyvin konkreettisesti, ku alun nuhjuinen olemus siistiytyy. Monen kanssa on mietitty, mistä on tultu ja miten matka jatkuu aina vaan askel kerrallaan eteenpäin.

Henkilön toipuminen on matka, jossa pääsee seuraamaan läheltä. Päihdemaailma on kova ja turvaton. Alussa helpottavinta on usein pelon hidas lieventyminen, vaikkei päihdemaailma päästä otteestaan kovin vähällä. Voi olla velkoja, kostonkierteitä tai muita päihdemaailman lievehaittoja. Joka aamu ei silti tarvitse käyttää koko kaistaansa seuraavan annoksen hankkimiseen eli toipumiselle tulee mahdollisuus. Siksi päihdetyössä iloitaan, kun ihminen hakeutuu hoitoon. Monet hämmentyvät, kun kiitämme ihmistä hoitoon hakeutumisesta. On surullista, että hoito on tällä hetkellä vaikeasti saavutettavaa, sillä pienikin tauko pelosta voi avata mahdollisuuden.

Muutos alkaa heti, jos sitä osaa katsoa. Aluksi tavoite on herätä aamuisin lääkkeenjaolle ja luoda näin päivään rytmiä. Kun päivärytmi alkaa vakiintua ja säännöllinen päivä alkaa onnistua, voidaan alkaa miettiä unta, ravitsemusta ja muita elintapoja. Hyviä arjen tekoja alkaa ilmestyä tapaamisiin, kun oheiskäyttö vähenee ja loppuu ja selvin päin on kaistaa ajatella mutuakin kuin seuraavaa annosta. Keskustelut omahoitajan kanssa ensin arjen asioista syventyvät kokemusten pohtimiseen ja tulevaisuuden suunnittelemiseen.

Monen päihderiippuvaisen kokemus palveluista on se, että heidät nähdään vain päihteiden käytön kautta tai heitä ei nähdä lainkaan. Klinikalla heidät nähdään ihmisinä ja arjen hyviä käytöstapoja päästään välillä harjoittelemaan haastavissa tilanteissa. Rajoittamista pääsee harjoittelemaan hyvässä ammattilaisten joukossa. Johdonmukaisuuden opetteleminen on päihdetyössä välttämätöntä ja siitä on hyötyä monessa muussakin työssä. Olen havainnut, että haastavia tilanteita tulee todella vähän, kun pyrkii kohtamaan ihmiset ihmisinä ja enemmän kuunnella kuin puhua.

Takapakkejakin tulee, päihderiippuvuus on krooninen sairaus. Niissä tilanteissa itse koetan erottaa ihmisen ja sairauden toisistaan. Häpeää on syytä hälventää. Monella tapaa paranemiseen kuuluvat retkahdukset. Vuorovaikutuksessa paraneminen alkaa näkyä, kun valehtelu ja selittely vähenevät ja retkahduksiin on mahdollista suhtautua itsemyötätunnolla. Psyykkinen riippuvuus lievittyy myötätuntoisen oppimisen myötä. Tässä me ammattilaiset voimme tukea asenteillamme ja toimillamme.

Tiimityö on päihdelääketieteen erityinen vahvuus. Koska kyse on vaikeasta monialaisesta terveyden ja toimintakyvyn ongelma, jossa on mukana vahva kemiallinen riippuvuus, tarvitaan monia ammattilaisia. Päihdepalvelujen ydin ovat ammattitaitoiset hoitajat ja sosiaalialan ammattilaiset. Työ on emotionaalisesti raskasta, kun sairaus pitää otteessaan, mielenterveyden sairauksien hoitoon vaikea päästä ja ennen aikainen nuoren ihmisen tarpeeton kuolema kohdataan useita kertoja vuoden aikana. Vaikeus saada mielenterveysongelmiin apua on jatkuvaa ja kuormittaa ammattilaisia. Somaattisissa ongelmissa päivystys ja teho-osasto ovat potilaideni yleisimmät hoitopaikat. Se surettaa, kun palvelut voisi miettiä saman katon alle, jolla saataisiin sitten kalliiden hoitojen määrää laskuun ja inhimillisyyttä somaattisten sairauksien hotioon. Päihdetyössä ammattilaisten yhteisössä jaetaan työn tunnekuormaa ja opitaan toisilta, miten löytää motivaatio työhön silloinkin, kun se tuntuu täysin toivottomalta.

Päihdesairauksien hoito on inhimillisesti ja taloudellisesti vaikuttavaa hoitoa. Päihdepolitiikka on päässyt nyt vaalien teemaksi mielenterveyden kanssa ja toivon, ettei kyse ole vain vaalikampanjoista vaan aidosta välittämisestä. Hyvä meissä huolehtii heikommista ja hyvä meissä hoitaa elämän vaikeissa hetkissä. Sille tulee antaa tilaa ja aikaa, se on hyvä investointi inhimillisesti ja taloudellisesti. Toivotaan, että se ei jää vaalipuheeksi vaan muuttuu toiminnaksi, jossa hyvä meissä saa hoitaa ihmistä.